Historia

F.I.M.A. – Fabbrica Italiana di Manometri ed Affini – perustettiin Invoriossa vuonna 1925 Vittorio Barcellinin ja Carlo Curionin toimesta aikomuksella joka oli jo olennaisesti nimessä itsessään, tyydyttää kasvava tarve painemittareille ja muille saman kaltaisille instrumenteille paineen mittaamiseksi teollisissa prosesseissa, raskaan teollisuuden laajentumisen aikakautena joka koettiin Italiassa 1920-luvulla. Pääasialliset markkinat koostuivat rautateistä ja maanrakennuksen sekä asevoimien kohteista: linkki oli niin voimakas että monien vuosien mittaan Fiman ja silloisen Nuova Fiman nuoret työntekijät lähetettiin auktoriteettien puolesta suorittamaan sotilaspalvelusta Italian laivastoon, huolimatta siitä että nämä olivat kotoisin Alppien läheisyydestä.
MarinaMilitare
Kuva Italian laivaston arkistoista
Vuoden 1929 lama hidastutti kasvua nuoren ja orastavan yhtiön kohdalla pysäyttämättä sitä kuitenkaan kokonaisuudessaan ja tuottaen sen kaltaisen tuloksen jossa myrskyn ohitettua se kykeni osallistumaan uuteen laajentumisen vaiheeseen 1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Toisen maailmansodan alkaminen, ensimmäisen positiivisen vaikutteen tultua aseteollisuudelta, nopeasti johti pysähtyneisyyteen joka pian kääntyi lamaksi, jonka aiheutti sodan vastakkainen asetelma odotuksiin nähden. Välitön sodan jälkeinen jakso piti sisällään suuren toivon jakson vain vähin mahdollisuuksin ja erimielisyydet kahden partnerin välillä johtivat yhtiön sulkemiseen.
Fondatori
Vasemmalta: Carlo Barbaglia, Giuseppe Garbarino ja Vincenzo Zaveri uusien toimistojen edessä vuonna 1956
Kuitenkin, Giuseppe Garbarino halusi jatkaa toimissaan ja löysi uusia kumppaneita Vincenzo Zaverissa ja Carlo Barbagliassa, jotka olivat vain 23-vuotiaita uuden liiketoimintakokonaisuuden alkaessa. Yhtiö perustettiin 30 huhtikuuta, 1948, Invoriossa, nimellä “Nuova Fima di Garbarino, Barbaglia e Zaveri, società a responsabilità limitata”. Yhtiö aloitti uudelleen uudella elämänhalulla, hyödyntäen toisen maailmansodan jälkeisen kasvuvaiheen nousukautta, aloittaen suurimittaisen laajentumisen joka johti sen kymmenkertaiseen kasvuun alle kahdessakymmenessä vuodessa.
Alkuvaiheessa, alueet joilla operoitiin olivat samoja kuin 1930-luvulla, mutta uusien materiaalien ilmaantuminen ja kysyntä tuotteille jotka kykenivät mittaamaan syövyttäviä nesteitä joita käytettiin kemiallisilla ja petrokemiallisilla alueilla ohjasivat Nuova Fimaa siirtymään ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien tuotannon suuntaan.
Kalliista juoksutus ja sulatusprosessista luovuttiin sorvauksen ja hitsauksen hyväksi ja vuonna 1956, uusi tehdas vihittiin käyttöön osoitteessa via Cesare Battisti 59, joka on yhä ryhmittymän pääkeskus painemittarien tuotannolle.
Yhtiö jatkoi kehittämistään 1960-luvulla avaten myyntitoimistoja Milanossa ja Paduassa, kuten myös ensimmäisillä ulkomaan markkinoilla Belgiassa ja Romaniassa. Yhtiö fokusoitui kasvavassa määrin öljyn ja tuotantolaitosten suunnittelun markkinoille sekä painemittareiden tuotanto jossa mittarit olivat valmistettuja kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä toteutui, myötävaikuttaen yhtiön kasvuun ja ylittäen 100:n työntekijän luvun. Vuonna 1966, Giuseppe Garbarino poistui eläkkeelle, myyden osuutensa Carlo Barbaglialle ja Vincenzo Zaverille, jotka tulivat yhtiön kokonaisomistajiksi tästä eteen päin.
Produzione
Tuotanto 70-luvulla
Saavutetun menestyksen pohjalta, Nuova Fima aloitti uuden vuosikymmenen johtavana Italialaisena tuottajana toimialalla, asema jota se on ylläpitänyt aina tästä lähtien ja itse asiassa vahvistanut vuosien mittaan. 1970-lukua voidaan luonnehtia päättäväiseksi saapumiseksi eurooppalaisille markkinoille ja ensimmäisille Euroopan alueen ulkopuolisille kaupoille. Glyseriinihaudepainemittarin keksiminen, joka mahdollisti lukemien saavuttamisen myös voimakkaassa värinätilassa, käsitti kaikki maailman johtavat tuottajat, joiden joukossa Nuova Fima oli esimerkillisesti esillä. Työvoima saavutti ja ylitti 200:n työntekijän määrän ja lämpömittarien tuotanto alkoi myös, uudessa Riells i Viabrea tuotantolaitoksessa Espanjassa vuonan 1973.
1970-luvun loppua kohti, laadusta tuli yhä kasvavassa määrin tärkeää ja Nuova Fima aloitti yhteistyön ENEA:n (National Atomic Energy Agency) kanssa Kansallisessa Ydinvoimaenergian Kehittämisohjelmassa ja tältä osin vei päätökseen ensimmäisen sisäisen Laadunvalvontajärjestelmän, joka antoi pohjan kaikille tästä eteen päin tuleville laatusuunnitelmille, jotka johtivat USA 3A-serfikaattien saavuttamiseen terveys- ja ruokatuotteille vuonna 1992, vuonna 1995 ISO 9002 -sertifikaatti, sitten ISO 9001:2000 ja tällä hetkellä ISO 2001:2015.

Certificazioni
Joitain Nuova Fiman tuotteiden kansainvälisiä sertifikaatteja
Elettronica
Sähköosasto: lähettimien kalibrointi
Saavutetun aseman pohjalta maailman keskeisimmillä markkinoilla ja ollen listattuna maailman johtavien suunnittelua suorittavien yhtiöiden listalle, Nuova Fimasta tuli jäsen tähän pieneen ryhmään paine- ja lämpöinstrumenttien valmistajien osalta jotka tunnettiin ja hyväksyttiin kaikkien suurten kansainvälisten tarjouspyyntöjen osalta.
Laajentuminen piti sisällään myös muita tärkeitä teollisia toimialoja, kuten ruokateollisuuden, sähkön tuotannon ja siirron, vesihuollon ja yleisesti ottaen kaikki teollisten prosessien vaiheistusjaksot.
Toinen sukupolvi saapui yhtiöön näiden vuosien aikana taaten jatkuvuuden johdossa ja antaen suuren ruiskeen innostuneisuutta ja luottavaisuutta tulevaisuuden näkymien osalta.
Vuonna 1987, Nuova Fima tuotti ensimmäisen sähköisen paineen lähettimen ja tältä pohjalta saapui elektroniikan ja automatisoinnin alueelle, jotka myös saapuivat sen tuotantolaitoksiin suurissa määrin. 1990-luvulla nähtiin todellinen vallankumous tuotantoprosesseissa vaativan ohjelman ansiosta liittyen investointeihin tuotannon automatisoinnissa pääkomponenttien ja tuotekokoonpanon ja kalibroinnin alueilla.
Vuosina 1995 – 1997, Nuova Fima edusti Italiaa Eurooppalaisessa Komiteassa jolla luonnosteltiin uudet EN 837 säädökset, joilla korvattaisiin yksittäiset kansalliset säädökset paineen ja lämpömittauksen laitteistojen osalta.
Laser
Laser teknologiaa käytetään tulostukseen ja kalibrointiin “täysruostumattomasta teräksestä” valmistettuihin painemittareihin
Dn63
63 mm: painemittareiden automaattinen kalibrointi
Vuonna 1999, Zaverin perhe, Vincenzo poikiensa Federicon ja Stefanon kanssa, nyt “täysin sisällä” viidentoista työvuoden jälkeen yhtiössä, otti yhtiön täysin johtonsa alaisuuteen ja tämä aloitti uuden jakson Nuova Fimalle joka satunnaisesti oli samanaikainen uuden vuosituhannen alun kanssa.
Loppuosa ei ole historiaa, vaan uutisia. Uudistunut kansainvälinen laajentuminen, uuden tuotannon avaaminen ja myyntiosastojen avaaminen Argentiinassa, Braziliassa ja Yhdysvalloissa, robotisointi kaikkein tärkeimpien tuotantojaksojen osalta ja uusi valikoima elektronisia tuotteita on ollut viimeisten vuosien ominaisuutena. Yksi erityinen tapahtuma tällä aikajaksolla on syytä mainita: joulukuussa, 2002, Nuova Fiman hallituksen puheenjohtaja, T:ri Vincenzo Zaveri, menehtyi, johdettuaan yhtiötä täydet 54 vuotta keskeytymättä, seuraten vain kaksi kuukautta myöhemmin, T:ri Carlo Barbaglian menehtymisellä, joka oli hänen lähin ystävänsä ja kanssakumppaninsa elämän ja työn sisältöjen osalta kaikkien näiden vuosien mittaan.
Elämä kulkee luonnollisesti eteen päin, jopa Nuova Fiman kohdalla, mutta on erityisen kannustavaa hakea inspiraatiota näiltä edellä kävijöiltä. Nuova Fimassa, koemme olevamme etuoikeutettuja jatkaa heidän perintöänsä, tietäen että voimme luottaa kaksinkertaiseen määrään apua ylhäältä päin.